Min baggrund

Aug.92 - Jan.93  Lunds Universitet: fritstående kursus i psykologi 
Feb.93 - Jun.98 Lunds Universitet: Cand. Psych. uddannelsen Speciale: En svensk normering af selvvurderings-testen SCL-90 (som efterfølgende er blevet brugt i Sverige i stedet for de amerikanske normer). 
Sept.97 - 00 Testassistent hos Jan Ivanouw i det danske normerings-projekt af Rorschach med Exners CS.
Undervejs undervist nye testassistenter.
Aug.98 - Juni99 Barselsvikar i Tølløse PPR, også undervist kolleger i CS.
Aug.99 - Aug.02 Fastansat som distriktspsykolog i Køge PPR, undervist kolleger i CS.

April - maj 00

Externt lektorat i testdemonstration for psykologi-kandidater på KUA.
Marts 01 Autoriseret af Dansk Psykologforening
Maj 01 Mor til Camille

Aug. 02

 

Fastansat som psykolog i Børn og Unge Rådgivningen i Solrød, PPR (distriktspsykolog på daginstitutioner og skole, supervision af lokalt opholdssted og tilknyttet kommunens handicappede førskolebørn og deres familier) samt familieafsnit (større undersøgelsesopgaver og samt terapi med voksne og børn sammen og hver for sig).
Juli 04 Mor til Frederik
Okt.06 - Sept.07 Gennemført SAKT’s 1-årige grunduddannelse  i kognitiv terapi
Maj07 - Fast afløser i krisepsykologfunktionen på Universitetshospital Sjælland samt tilknyttet Stomiskolen
Jan.08 - Bestyrelsesmedlem i Psykologforeningens kreds i Roskilde, formand siden '15
Feb.09 - Aug. 20 Privatpraktiserende i psykologfællesskabet, Psykologerne ved Røde Port i Roskilde
Feb.09 - aug.15 Deltager i mindfulness-gruppe med andre psykologer
Nov.09 - okt. 18 Samarbejde med Dansk Krisekorps
Aug.10- April 16
Skiftet funktion i Solrød børn og unge rådgivning. 15 timer/uge udelukkende i familieafsnittet fortrinsvis som koordinator af gruppeterapeutiske tilbud fx. for forældre til børn med ADHD el. autisme, søskende til handicappede, socialt isolerede teenagere, konflikthåndtering/social træning for unge med særlige behov m.m.
Aug.10 - Juni11 Gennemført SAKT's 2-årige grunduddannelse i kognitiv terapi.
Okt.10 - Aug. 20 Samarbejde med Prescriba
Nov.10 - Sept. 14 Samarbejde med SOS international
Nov.10 - Dec. 13 Samarbejde med Gomentor.dk
Dec.10-

Samarbejde med Psykiatrifondens erhvervsrådgivning, som undervejs er overgået til Blom Søfeldt erhvervsrådgivning

Okt.14- Nov.15

Gruppeschematerapi afholdt sammen med Susanne Vind

Juli 17-

Overenskomst med sygesikringen

Juli 17-

Underviser på Københavns Professionshøjskole i "Social træning i gruppe for unge med autisme/adhd"

Aug. 20 - 

Stiftet psykologfællesskabet VIA CORDIS

Okt. 20 

Akkrediteret af IKAS, se akkrediteringsrapport her: https://www.ikas.dk/afgoerelser/resultat/?id=33119

KURSUSOVERSIGT 
   
1998 Workshop m. Tammie Ronen, ”Cognitive developmental therapy with children”, SAKT
1998 Temadag m. bla. Ole Meinild, ”Børn, som lever i alkohol og misbrugsfamilier”, Vestsjællands Amt
1998 Temadag m. bla. Ole Sylvester Jørgensen og Kirsten Svendsen, ”Aspergers syndrom – afklaring, behandling, tilbud”, Vestsjællands Amt
1998 Temadag m. bla. Hanne Munck, ”For tidligt fødte børn og deres forældre – tværfaglig indsats, forebyggelse og udvikling”, Vestsjællands Amt
1999 Temadag m. Rikke Schwartz, ”Undersøgelser i børnesager”, Vestsjællands Amt
1999 Avanceret seminar m. Carl-Erik Mattlar, ”Scoringsvanskeligheder i Rorschach, Comprehensive System (Exner)”, samt dagen efter ”Forskning i Rorschach, Comprehensive System (Exner)”, European Rorschach Association
2000 Kursus m. Anne Rechenbach, ”Tilknytningsforstyrrelse hos børn, unge og voksne”, Region Roskilde Amt
2001 2-dages workshop m. Stephen Finn, ”Psychological Assessment as Brief Therapy”, Dansk Psykolog Forening
2002 2-dages workshop m. Dr. Patricia Coughlin Della Selva, “Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy”, AIP & DSSP Seminar
2003 Temadag m. Thomas Hammerbrink, ”seksuelt misbrug af børn i offentlige institutioner”, Roskilde Amt
2003 Konference m. bla. Eva Helweg, ”Når børn mister”, Egmont Fonden
2004 Temadag m. Dorte Damm og psykiater Per Hove, ”ADHD – diagnostik og behandling, medicinering og pædagogik”, Roskilde Amt
2004 Kursus m. psykolog ”Psykologisk undersøgelse af børn med anden etnisk baggrund”, Region Roskilde
2005 Kursus m. psykiater Søren Hertz, ”forståelse og behandling af unge i massive psykosociale vanskeligheder”, Roskilde Amt 
2006  Kursus m. Lars Sørensen, ”Borderline-behandling set i tilknytningsperspektiv”, Region Roskilde
2006 Kursus m. Antonia Sumbundu, “Mindfulness baseret psykoterapi”, Region Roskilde
2006  Psykiatriuge m. bla. Svend Aage Madsen, Bo Møhl og Bent Kawa, ”Unges vanskeligheder”, Psykiatri Fonden

2006
/2007

SAKT’s 1-årige grunduddannelse i kognitiv terapi

2007
Roskilde

Temadag med Haldor Øvreeide, ”Samtaler med børn i alkohol-familier”, Region 
2008 2008 Tredages Workshop m. Chistopher Fairburn, "Kognitiv adfærdsterapi med spiseforstyrrede", SAKT
2008 Vingstedkursus med bl.a. Hanne Vibeke Mortensen, Vingsted 
2008 Kursus med Peter Elsass, "Mindfulness"
2008 Kursus m. psykolog Lars Sørensen, "Skyld og Skam", Region Roskilde
2009 Kursusforløb med Kristin Myhr, "Coaching af individer og grupper, Spørge- og notat-teknikker", Solrød Børn og Unge Rådgivning
2009 Certificerende kursusforløb i testning med MMPI-2, Dansk Psykologisk forlag.
2009 Oplæg ved Jens Boris Larsen, "Evidensbaseret coaching"
2010 Kursusdag med Karen Vibeke Mortensen "Tilknytningsteori og Mentalisering", Kreds Roskilde
2010 Kursusdag med Søren Hertz "Diagnoser i et samfundsperspektiv", Kreds Roskilde
2010 Kursus med Carsten René Jørgensen "Personlighedsforstyrrelser og behandling", Kreds Roskilde
2010-2020 Supervisions- og uddannelsesforløb i Schematerapi hos Susanne Vind

2012-13

Tværgående modul til specialistuddannelse bestående af to-dageskurser i hhv. "Sorg og krise" ved Jytte Gandløse, "Sexologi" ved Lennart Holm, "Supervision af andre faggrupper" ved Jytte Gandløse, "psyke og soma" ved Lennart Holm samt "angst og depression" ved Christian Møller Pedersen

2013

Kursus i Motiverende Interview med Allan Fohlman
2014

Kursus i Mentalisering i pædagogik og terapi med Janne Østergaard

2015

Kursusdag med Svend Brinkman - Stå fast - kulturkritik for psykologer

2015

Kursusdag i NARM med Tove Mejdahl

2016

Kursusdag i Metakognitiv Terapi med Carsten Juul

2017

Kursusdag i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) med Casper Aaen

2018

Kursusdag i Chock-Traumebehandling med Ulla Rung Weeke

2018

Kusus i GDPR med Peter Birkholm Buch

2019

Kursusdag i Hypnose med Inge Guldahl

2019

Kursusdag ang. nyeste forskning i OCD-behandling med Per Hove Thomsen m.fl.

2020

Kursusdag i ICD-11 med Klaus Pedersen

 

Stine Malling Thorsen

Stine Malling Thorsen

Autoriseret psykolog